Header Ads

Tượng Phật Di Lặc


I. Tổng hợp các mẫu Tượng Phật Di Lặc. 

Chúng ta có thể dùng Tượng Phật Di Lặc trong trang trí nội thất.  Tượng Phật Di Lặc mang lại nụ cười và may mắn cho những gia chủ dùng để thờ hoặc trưng bày tại phòng khách.

1. Phật Di Lặc gỗ xá xị (PL622) Xem thêm

Phật Di Lặc gỗ xá xị
Tượng Phật Di Lặc gỗ nu xá xị, ngồi gốc tùng - ​(cao 60cm x rộng 56cm)

2. Phật Di Lặc kéo bao tiền (PL583) Xem thêm

Tượng Phật Di Lặc kéo bao tiền
Tượng Phật Di Lặc kéo bao tiền, gỗ hương, cao 22cm x dài 48cm

3. Tượng Phật Di Lặc gỗ cẩm lai (PL621) Xem thêm

Phật Di Lặc gỗ cẩm

Tượng Phật Di Lặc gỗ cẩm. Cao 78cm x rộng 62cm 

4. Tượng Phật Di Lặc gỗ nu hương (PL582) Xem thêm

Gỗ nu hương
Tượng Phật Di Lặc gỗ nu hương. Cao 42cm x rộng 28cm
Phật Di Lặc đứng cây tùng, tay cầm tràng hạt và túi càn khôn
Phật Di Lặc gỗ nu hương

5. Tượng Phật Di Lặc gỗ hương ôm đá (S1023) - Xem thêm

Phat Di lac go om da
Tượng Phật Di Lặc gỗ hương. Cao 54cm x rộng 47cm
Phật Di Lặc gỗ hương ôm đá sản phẩm có 102 (một không hai)
gỗ hương ôm đá


www.tuonggodep.com. Được tạo bởi Blogger.