Header Ads

Hiển thị các bài đăng có nhãn Tượng Phật. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tượng Phật. Hiển thị tất cả bài đăng

Khai quang điểm nhãn là gì?

Khai quang điểm nhãn là gì? Các chùa sau khi tôn tạo xong tượng Phật , Bồ-tát thường tổ chức lễ khai quang điểm nhãn, hô thần nhập tượng ...
14:24:00

Thờ Phật như thế nào?

Lập bàn thờ phật như thế nào là đúng? Bàn thờ Phật nên đặt ở vị trí chính của phòng khách đối diện với vị trí ngồi bình thường của chủ nh...
14:10:00
www.tuonggodep.com. Được tạo bởi Blogger.