Header Ads

Bảng giá tượng Quan Công đứng

Tượng Quan công đứng

Tượng Quan Thánh Đế Quân

Chất liệu: Gỗ mun sọc. Kích thước: Cao 40cm 

Tượng Quan Thánh Đế Quân

Chất liệu: Gỗ hương. Kích thước: Cao 50cm 


Tượng Quan Công vừa có tác dụng cầu tài vừa có tác dụng trấn trạch, hóa sát

Tượng Quan Công trấn trạch

Chất liệu: Gỗ hương. Kích thước: Cao 70cm
[Click xem giá...]

Quan Cong chong dao

Quan Cong tran trach
quan công trấn ải

Tượng Quan Công chống đao

Chất liệu: Gỗ hương. Kích thước: Cao 50cm

Tượng Quan Công chống đao

Tượng Quan Công trấn ải

Chất liệu: Gỗ hương. Kích thước: Cao 40cm


Quan công trấn ãi

Tượng Quan Công trấn ãi

Chất liệu: Gỗ hương. Kích thước: Cao 20cm
[Click xem giá...]

Tượng Quan Công Trấn ải
Tượng Quan Công vừa có tác dụng cầu tài vừa có tác dụng trấn trạch, hóa sát
Tượng Quan Công Trấn ải

Ý nghĩa tượng Quan công & cách trưng bày
- Với những hướng nhà xấu ảnh hưởng tới gia chủ thì nên dùng tượng Quan Công trấn giữ ở cửa, quay mặt ra hướng chính diện của cửa lớn. Đối với những hướng nhà bị sao xấu chiếu tới cũng dùng tượng quan công để chế hóa.
- Với những người làm chức lớn hay có tầm quan trọng trong kinh doanh, chính trị hoặc các tổ chức sẽ thường xuyên gặp phải những người đố kị chơi xấu, thường xuyên dùng âm mưu thủ đoạn để hãm hại.
- Do đó người ta tin rằng các nhà lãnh tụ và doanh nhân khi đạt Quan Công sau lưng, tại nơi làm việc, họ sẽ luôn nhận đươc sự hỗ trợ mạnh mẽ để chống lại những thế lực đang làm ảnh hưởng đến họ. 
- Để Trấn hạch nên đặt ở chính giữa hướng nhìn thẳng ra cửa ra vào hoặc ở các vị trí Sát tinh chiếu như: hoạ hại, lục sát, ngũ quỷ, tuyệt mệnh…Trong trường hợp nhà hướng Chính Bắc, Tây Bắc, Chính Tây có thể bày ở trung tâm của căn nhà hoặc căn phòng.
- Để cầu tài, người Trung hoa thường thờ Quan Công với ý nghĩa ngài sẽ mang lại cho gia đình nhiều tài lộc, công việc làm ăn kinh doanh thuận lợi, dẹp trừ tiểu nhân.

www.tuonggodep.com. Được tạo bởi Blogger.