Header Ads

Tượng Quan Công bằng gỗ


Tượng Quan Công, Quan Vũ. [Xem chi tiết ]

1. Tượng Quan Công đọc sách bằng gỗ hương (cao 20cm) - [Xem chi tiết...] - Liên hệ: Hoàng 090 890 7749


Quan Vũ, cũng được gọi là Quan công, tự là Vân TrườngTrường Sinh  là một vị tướng thời kỳ cuối nhà Đông Hán và thời Tam Quốc ở Trung Quốc. Ông là người đã góp công lớn vào việc thành lập nhà Thục Hán, với vị hoàng đế đầu tiên là Lưu Bị. Ông cũng là người đứng đầu trong số ngũ hổ tướng của nhà Thục Hán theo cách nói của tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa, bao gồm: Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Hoàng Trung và Mã Siêu. Ông là anh em kết nghĩa với Lưu Bị và Trương Phi.

2. Tượng Quan Công trấn ải (gỗ hương, cao 20cm) - [Xem chi tiết...] - Liên hệ: Hoàng 090 890 7749Là một trong những nhân vật lịch sử của Trung Quốc được biết đến nhiều nhất ở khu vực Đông Á, hình tượng của ông đã được tiểu thuyết hóa trong Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung và sau này được khắc họa trong các dạng hình nghệ thuật như kịch, chèo, tuồng, phim ảnh v.v với những chiến tích và phẩm chất đạo đức được đề cao cũng như được thần thánh hóa trong các câu chuyện dân gian, bắt đầu từ thời kỳ nhà Tùy (581-618). Ông cũng được thờ cúng ở nhiều nơi với tượng mặt đỏ, râu dài, tay cầm cây thanh long yển nguyệt và/hoặc cưỡi ngựa xích thố, đặc biệt là ở Hồng Kông. 

3. Tượng Quan Công chống đao gỗ hương, cao 40cm) - [Xem chi tiết...] - Liên hệ: Hoàng 090 890 7749Tương truyền thanh long đao của ông nặng 82 cân (khoảng 40 kg ngày nay). Trong khi dân gian xem ông như một biểu tượng của tính hào hiệp, trượng nghĩa.

4. Tượng Quan Công khoanh tay (gỗ hương, cao 40cm) - [Xem chi tiết...] - Liên hệ: Hoàng 090 890 7749


5. Tượng Quan Công trấn ải (gỗ hương, cao 50cm) - [Xem chi tiết...] - Liên hệ: Hoàng 090 890 7749


6. Tượng Quan Công trấn ải gỗ hương, cao 70cm - [Xem chi tiết...] - Liên hệ: Hoàng 090 890 7749

7. Tượng Quan Công ngồi đọc sách gỗ hương, cao 40cm - [Xem chi tiết...] - Liên hệ: Hoàng 090 890 7749


8. Tượng Quan Công ngồi đọc sách gỗ hương, cao 50cm - [Xem chi tiết...] - Liên hệ: Hoàng 090 890 77499. Tượng Quan Công cưỡi ngựa gỗ hương, cao 60cm - [Xem chi tiết...] - Liên hệ: Hoàng 090 890 7749www.tuonggodep.com. Được tạo bởi Blogger.