Header Ads

Đức Đạt Lai Lạt Ma. Lời này năm xưa

Lời hay Đạt Lai Lạt Ma.

Đạt-lại Lạt-ma hay Đạt-lai Lạt-ma hay Đa Lai La Ma là danh hiệu của một nhà lãnh đạo tinh thần của Phật giáo Tây Tạng.

"Khoẻ" Không phải là Nhấc lên Mạnh mà là để xuống Nhẹ.
"Buồn" Không phải do Bên Ngoài mà là ẩn ở Bên Trong

"Đẹp" Không phải Hút người vào mà là Giữ Người ở lại

"Xấu" Không phải tại Gương Mặt mà là ở Cách Sống.
"Kính" Không phải đối với Trên mà xử với Dưới.
www.tuonggodep.com. Được tạo bởi Blogger.